ตำบลแม่เย็น
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่เย็น ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยแยกมาจากตำบลฝั่งตื้น เดิมมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมุ่บ้าน ต่อมามีพระบรมราชบัญญัติปกครองท้องที่บังคับใช้ นายจันทร์แก้ว เชื้อเมืองพาน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแม่เย็น ในปี พ.ศ. 2475 และต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้แยกตำบลแม่เย็นออกไปอีกหนึ่งตำบลคือ ตำบลทานตะวัน ปัจจุบันตำบลแม่เย็นจึงมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพาน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงคำ และ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,228 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,876 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก
อาชีพ เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แม่เย็น
2. สถานีอนามัยตำบลแม่เย็น
3. พระธาตุจอมรุ่ง
4. พระธาตุกู่เต้า
5. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
6. น้ำตกปูแกง
7. ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่เย็น * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เย็น 139 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280 โทร : 053 957070 โทรสาร : 053 957070 ต่อ 1

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เย็น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.