ตำบลป่าแดด
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เนื่องจากอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้แยกตัวมาจากอำเภอพาน เมื่อปี พ.ศ.2516 ตำบลป่าแดด จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยแยกตัวออกจาก ตำบลสันมะค่า และตำบลป่าแงะ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา และเป็นพื้นที่ติดกับภูเขาอยู่ 3 หมู่บ้าน คือบ้านแม่พุงหมู่2 บ้านแม่พุงเหนือ หมู่5 และบ้านสันโค้งพัฒนาหมู่12
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย
ทศตะวันตก ติดต่อ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,972 คน เป็นชาย 3,534 คน เป็นหญิง 3,438 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.เทศบาลป่าแดด
2.ที่ว่าการอำเภอป่าแดด
3.อบต.ป่าแดด
4.ลำน้ำร่องมีด
5.วัดศรีชุมประชา
6.ลำน้ำแม่พุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.