ตำบลศรีโพธิ์เงิน
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลสันมะค่า มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ปีพ.ศ.2543 ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,017 คน และจำนวนหลังคาเรือน 541 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สวนสาธารณะหนองเพิงนาค

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโพธิ์เงิน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโพธิ์เงิน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.