ตำบลโป่งงาม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโป่งงาม จัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้แยกเขตการปกครองใสจากตำบลโป่งผา สำหรับชื่อตำบลโป่งงาม สืบเนื่องมาจากพื้นที่ในตำบลมีแหล่งต้นน้ำ 3 แห่ง คือ ขุนน้ำโป่ง ขุนน้ำถ้ำ และอ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำถ้ำ และลำน้ำโป่ง เหมาะแก่การทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,617 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,151 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ยาสูบ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ถ้ำเสาหินพญานาค
2. ถ้ำปลา
3. ถ้ำปุ่ม
4. ถ้ำหลวงนางนอน
5. ขุนน้ำนางนอน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งงาม * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งงาม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร : 0-5370-9582 ต่อ 11 โทรสาร : 0-5370-9208

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งงาม

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.