ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านโป่ง เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2430 ราษฎรกลุ่มแรกมาจากบ้านเฟือยไฮ ประมาณ 100 กว่าปี เริ่มแรกมาทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เพราะบ้านเฟือยไฮมีสภาพพื้นที่ติดแม่น้ำลาว ต่อมาจึงรวมตัวกันสร้างหมู่บ้านถาวรสมทบกับกลุ่มอพยพจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับที่มาของชื่อเนื่องมาจากในหมู่บ้านมี "โป่ง" คือดินเค็มและมีน้ำพุร้อนขึ้นโดยธรรมชาติ (น้ำพุร้อนทุ่งเทวี) ในปัจจุบันจึงขนานว่า "บ้านโป่ง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงชันตั้งอยู่ล้อมรอบ และที่ราบลุ่มจะเป็นที่ราษฎรใช้ทำไร่ทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป้างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,722 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,368 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบ้านโป่งเทวี
2. วัดบ้านลังกา
3. วัดเฟือยไฮ
4. อารามใหม่เวียงมนต์
5. อบต.บ้านโป่ง
6. บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี
7. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำนา
8. น้ำตกผาลาด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.