ตำบลเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเม็งราย แยกจากตำบลแม่เปา เมื่องสิงหาคม 2524 ได้ชื่อตำบลเม็งราย จากประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพญาเม็งราย เสด็จประทับส่วนประองค์เพื่อตั้งไก่ป่า ณ บริเวณสันกลางทุ่งนาบ้านสันป่าสัก แยก "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย"ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบรุ่งฝั่งลำน้ำอิง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าตาล และ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,360 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,754 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่, ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. คุ้มพญาเม็งราย
2. ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.