ตำบลตาดควัน
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตาดควัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ต๋ำเหนือ บ้านใหม่โชคชัย บ้านแม่ต๋ำภูรี บ้านเย้าแม่ต๋ำ บ้านใหม่ทุ่งก่อ บ้านแม่ต๋ำน้ำตก บ้านสันติชัย บ้านทุ่งโค้ง เป็นสถานที่ตั้งน้ำตกตาดควันและอ่างเก็บน้ำตาดควัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาสูง มีหมู่บ้านในเขตภูเขาและที่ราบเชิงเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,681 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,357 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพสเริม หัตถกรรมการจักสาน ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.น้ำตกตาดควัน
2.อ่างเก็บน้ำตาดควัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ตาดควัน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดควัน หมู่ที่ 7 บ้านสันติชัย ต. ตาดควัน อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย 57290 โทร : 0 5391 8557 โทรสาร : 0 5391 8557

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดควัน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.