ตำบลม่วงยาย
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2280 ได้มีราษฎรจำนวนประมาณ 50 ครัวเรือน อพยพมาจากจังหวัดแพร่, น่าน, เชียงใหม่, ลำปาง โดยการนำของพระยาเตรียม ได้มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านม่วง และบ้านหลู้ ในปีพ.ศ. 2431 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลม่วงยาย โดยมีขุนม่วงยายยศเขตเป็นกำนันคนแรก

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเวียงแก่น และเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ทำการอำเภอเวียงแก่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอเวียงแก่น 700 เมตร มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน ประชาชนในตำบลมีหลายเผ่า
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ืิทิศตะวันตก ติดกับ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต.7,195 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,218 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ และค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. แก่งผาได
2. ถ้ำผาช่องไทร
3. ถ้ำผาปู่
4. ดงเวียงแก่น
5. วัดยาย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล ม่วงยาย
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.