ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลจอมหมอกแก้วเดิมแยกมาจากตำบลดงมะดะในปี พ.ศ. 2528 โดยตั้งชื่อตามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นทที่นับถือของชาวบ้านคือพระธาตุ"จอมหมอกแก้ว"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชากรมีระดับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนินเขาเตี้ยๆ อยู่บางส่วน มีเนินเป็นบางแห่งมีแม่น้ำแม่ลาว แม่น้ำห้วยส้านไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ป่าก่อดำ และ อบต.ป่ากอดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ดงมะดะ,อบต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และ อบต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ป่าก่อดำ และ ทต.ป่าก่อดำ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,240 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,281 ครัวเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ยาสูบ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
2.สวนสัตว์ส่วนแยกดอยตุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.