ตำบลป่าก่อดำ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าก่อดำ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบัวสลี ในปี พ.ศ.2526 ได้แยกพื้นที่การปกครองเป็นตำบลป่าก่อดำ ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโป่งมอญ หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 3 บ้านต้นม่วง หมู่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านแม่ผง หมู่ 6 บ้านสันหนองล้อม หมู่ 7 บ้านปากกอง หมู่ 8 บ้านป่าก่อดำ หมู่ 9 บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ 10 บ้านป่าก่อดำใต้ หมู่ 11 บ้านสันหนองบัว หมู่ 12 บ้านป่าก่อดำใหม่
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง และ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โปร่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,198 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,129 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาว
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว
5. วัด 5 แห่ง
6. โรงเรียน 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อดำ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อดำ 117 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทร : 0-5377-8011, 0-5377-8224-5 โทรสาร : 0-5377-8011

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อดำ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.