ตำบลป่าซาง
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าซาง เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ร่มรื่นในปี 2477 ได้มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดลำพูนเป็นส่วนใหญ่ ตำบลป่าซางได้ตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2522 กำนันคนแรกคือ นายศราวุฒิ จาอินต๊ะ ปัจจบันตำบลป่าซางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีนายนา จันตาวงค์ เป็นกำนันคนปัจจุบัน และตำบลป่าซางเป็นตำบลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตำบลพัฒนาดีเด่น ปีพ.ศ.2540

พระธาตุดอยกู่
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา มีลำห้วยและแม่น้ำไหลผ่าน มีอ่างเก็บน้ำและน้ำตก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โชคชัย กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงมหาวัน กิ่ง อ.เวียงเชียง จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,863 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,440 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โบราณสถาน
2.วัด 12 แห่ง
3.โรงเรียนขยายโอกาส 12 แห่ง
4.โรงเรียนประถม 5 แห่ง
5.สถานีอนามัย 2 แห่ง
6.น้ำตก 2 แห่ง
7. หมู่บ้านท่องเที่ยว 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าซาง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าซาง เลขที่ 138 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทร : 0-5317-3661 โทรสาร : 0-5317-3661 ต่อ 11

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าซาง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.