ตำบลเวียงใต้
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเวียงใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปาย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองพร้าว หมู่ 2 บ้านเจ้าหม้อ หมู่ 3 บ้านป่าขาม หมู่ 4 บ้านเมืองแพร่ หมู่ 5 บ้านน้ำฮู หมู่ 6 บ้านห้วยปู หมู่ 7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ระหว่างเชิงเขาทุกด้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เวียงเหนือ, ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ทุ่งยาว, ต.แม่นางเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,054 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,038 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอปาย
2. วัดหลวง
3. วัดกลาง
4. วัดป่าขาม
5. วัดน้ำฮู

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงใต้ :
ที่อยู่ : 134 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทร 08 69360188

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.