ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่สะเรียง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านจอมแจ้ง หมู่ 2 (อยู่ในเขตเทศบาล) หมู่ 3 บ้านแพะ หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 5 บ้านไร่ หมู่ 6 บ้านดงสงัด หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม หมู่ 8 บ้านป่ากล้วย หมู่ 9 บ้านนาคาว

แผนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด และร้อยละ 40 เป็นพื้นที่ป่าโปร่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านกาด, ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.แม่เหาะ, ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่สะเรียง, ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,250 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,915 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แม่สะเรียง
2. วัดพระธาตุจอมทอง
3. วัดพระธาตุจอมแจ้ง
4. วัดดอยเกิ้ง
5. แนวคูเมืองยวมโบราณ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สะเรียง :
ที่อยู่ : 210 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร :0-5368-1146 โทรสาร : 0-5368-2161

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สะเรียง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.