ตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าแป๋ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่อุมลองหลวง หมู่ 2 บ้านแม่อุมลองน้อย หมู่ 3 บ้านป่าแป๋ หมู่ 4 บ้านช่างหม้อ หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 6 บ้านแม่ละ หมู่ 7 บ้านฮากไม้เหนือ หมู่ 8 บ้านฮากไม้ใต้ หมู่ 9 บ้านแม่ปุ๋น หมู่ 10 บ้านห้วยงู

แผนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าผาปุ้ม, ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่ยวม, ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,272 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,487 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแป๋ :
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร : 053-682976

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแป๋

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.