ตำบลแม่คะตวน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่คะตวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ต่อมามีประกาศแยกอำเภอสบเมยออกจากอำเภอแม่สะเรียง หมู่บ้านในตำบลแม่ยวมบางส่วน ถูกแยกออกมาตั้งเป็นตำบลแม่คะตวน เมื่อปี พ.ศ. 2535

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีบ้านพื้นราบ จำนวน 5 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ตั้งในเขตป่าอนุรักษ์ ภูเขา จำนวน 3 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย และ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,974 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,213 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรองคือ ตัดเย็บเสื้อผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดผาผ่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่คะตวน :
ที่อยู่ : หมู่ 5 ถนนแม่สะเรียง-แม่สอด ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร 053-687153

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.