ตำบลกลางแดด
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกลางแดด เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและวัดชื่อ "วัดลาดกลุ่ม" มีแม่น้ำไหลผ่านหน้าวัดคือแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ต่อมาได้มีชาวบ้านล่องเรือหาปลามาพักแรมที่หน้าวัด เมื่อหาปลาได้ก็จะนำปลาใส่เกลือตากแดดบริเวณหน้าวัด และชาวบ้านบริเวณนั้นได้เรียกกันว่า "วัดตากแดด" เมื่อปี พ.ศ.2431 - 2460 ได้มีเจ้าอาวาสวัดชื่อ "พระอาจารย์หนู" และได้มีชาวบ้านตามมาอยู่อาศัยปลูกบ้านเรือนกันอยู่เป็นแนวยาวริมแม่น้ำใกล้กับวัดเป็นจำนวนมากขึ้น และชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงเปลี่ยนวัดใหม่เป็นชื่อ "วัดกลางแดด" ต่อมาทางราชการได้ให้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น จึงใช้ชื่อว่า "บ้านกลางแดด" ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลจ้าว, หมู่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง, หมู่ 3 บ้านกลางแดด, หมู่ 4 บ้านกลางแดด, หมู่ 5 บ้านกลางแดด, หมู่ 6 บ้านกลางแดด, หมู่ 7 บ้านเขาเขียว

สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำ ในการทำการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,255 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,731 คน แยกเป็นชาย คน หญิง 1,829 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด และสำนักสงฆ์ 5 แห่ง
2. ตำหนักกรมหลวงชุมพร 2 แห่ง
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
6. ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง
7. สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด หมู่ 4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-275-104 โทรสาร : 056-275-104

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.