ตำบลหนองกลับ
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองกลับเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอหนองบัว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองกลับแบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่โพธิ์ทอง, บ้านหนองกลับ, บ้านเนินขี้เหล็ก, บ้านเนินพลวง, บ้านท่าเรือ, บ้านหนองโบสถ์, บ้านวังแรต, บ้านหัวทำนบ, บ้านเนินตาเกิด, บ้านเขามะเกลือ, บ้านเนินขวาง, บ้านเนินขี้เหล็ก, บ้านเนินสาร, บ้านวังมะเดื่อ, บ้านเขาเล็บงา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 95.528 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,705 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,970 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,609 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ
2.อ่างหลวงพ่อไกร (คลองไม้แดง)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.