ตำบลธารทหาร
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลธารทหาร เป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองอำเภอหนองบัว ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองปลาไหล หมู่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ หมู่ 3 บ้านธารทหาร หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง หมู่ 5 บ้านป่าไรเร หมู่ 6 บ้านห้วยวารีใต้ หมู่ 7 บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านโคกกระถิน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 94 ตร.กม. หรือประมาณ 58,750 ไร่ สภาพทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,596 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,380 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ธารทหาร
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. วัด 8 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
5. ศาลเจ้า 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.