ตำบลบางแก้ว
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรรพตพิสัย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์, หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว, หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง, หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง, หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโทน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.บางแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อ.บรรพตพิสัย ห่างจากที่ตั้งอำเภอ ระยะทาง 25 กม. พื้นที่ประมาณ 54 ตร.กม. ประชากร 6,038 คน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแสนตอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแคน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษณ์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,832 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,732 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโบสถ์
2. วัดบางแก้ว
3. วัดโบราณธรรมยิกาวาส
4. วัดประสาทวิถี
5. ที่ทำการ อบต.บางแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2710-2784-7 โทรสาร : 0-2710-2782

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.