ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำหัวดง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบรรพตพิสัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2513 ได้แยกออกจากอำเภอบรรพตพิสัย มาขึ้นอยู่กับอำเภอเก้าเลี้ยว เหตุที่ชื่อว่าตำบลหัวดง เนื่องมาจากสมัยก่อนมีแม่น้ำไหลผ่าน ริมแม่น้ำมีต้นมะพร้าวจำนวนมากเป็นดง ชาวบ้านผ่านไปผ่านมา จึงเรียกว่า "ตำบลหัวดง" มาจนถึงปัจจัน ตำบลหัวดงตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเก้าเลี้ยว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวดงเหนือ หมู่ 2 บ้านท่าใหญ่ หมู่ 3 บ้านหัวดงใต้ หมู่ 4 บ้านคลองท่าวัว หมู่ 5 บ้านหาดเสลา หมู่ 6 บ้านเนินพยอม หมู่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์ หมู่ 8 บ้านตะกุกหิน หมู่ 9 บ้านหนองแพงพวย หมู่ 10 บ้านกระเบื้อง หมู่ 11 บ้านวัดร้าง หมู่ 12 บ้านคลองช้าง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เก้าเลี้ยว, เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เจริญผล, บางตาหงาย, หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,778 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,467 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักทำนา
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคล้องช้าง
2. วัดดงบ้านโพธิ์
3. วัดเนินพยอม
4. วัดศิลาทองสามัคคี
5. วัดหัวดงใต้
6. วัดหัวดงเหนือ
7. วัดหาดเสลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 195 หมู่ 2 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60320 โทร : 056-299047 โทรสาร : 056-299047

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.