ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตาคลี ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตัวอำเภอตาคลี การปกครองของตำบลตาคลี ประกอบด้วย 20 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ, หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่, หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง, หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ, หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล, หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่, หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรี, หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าคลัก, หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม, หมู่ที่ 10 บ้านสะพานปูน, หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน, หมู่ที่ 12 บ้านทะเลหว้า, หมู่ที่ 13 บ้านชอนเดื่อ, หมู่ที่ 14 บ้านเขารอยเสือ, หมู่ที่ 15 บ้านสระแก้ว, หมู่ที่ 16 บ้านดงมะกุ, หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย, หมู่ที่ 18 บ้านโพธิ์งาม, หมู่ที่ 19 บ้านสามมัคคี, หมู่ที่ 20 บ้านหนองสีนวลเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตาคลี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีทางรถไปสายเหนือผ่าน ลักษณะภูมิอากาศ ปกติมีอากาศอบอุ่นเหมือนภาคกลางทั่วไป แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี และต.หนองพิกุล, ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ช่องแค, ต.พรหมนิมิต, ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี และ ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ช่องแค อ.ตาคลี และต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 37,061 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,021 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป, การแปรรูปอาหาร, ทำขนม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
2.เขาเจดีย์ (เขากาซาก)
3.เขาถ้ำบุนนาค
4.แหล่งโบราณคดีบ้านชอนเดื่อ
5.แหล่งโบราณคดีบ้านสระแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี 99 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร :056-265636-8

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.