ตำบลช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลช่องแค แต่เดิมเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง ต่อมามีการแยกหมู่บ้านออกไปตั้งเป็นตำบลใหม่ถึง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยหอม และตำบลพรหมนิมิต ปัจจุบันตำบลช่องแคเหลือจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องแค, บ้านเขาทอง, บ้านดงน้อย, บ้านเขาฝา, บ้านเขาสูง, บ้านโคกสว่าง, บ้านหนองกะทะ, บ้านเขาวง, บ้านหนองกระเบียน, บ้านหนองไม้เสียบ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลช่องแค มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 52,683 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี และต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยหอม และต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,575 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,310 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป, การแปรรูปอาหาร, ทำขนม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค 39 ม.7 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 โทร : 056-269-303 โทรสาร : 056-269-303

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.