ตำบลสร้อยละคร
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสร้อยละคร ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสร้อยละคร โดยมากเป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าว ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีน้ำทำการเกษตรตามฤดูกาล มีพื้นที่โดยประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังม้า อ.ลาดยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.มาบแก อ.ลาดยาว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,789 คน และจำนวนหลังคาเรือน 675 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร เป็ด ไก่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดหนองจิกรี ขุดพบเรือโบราณ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร หมู่ 3 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 056 271013 โทรสาร : 056 271013

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.