ตำบลตากฟ้า
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
คำว่า "ตากฟ้า" มีที่มาว่า เดิมอำเภอตากฟ้าเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป มีลานว่างซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดด พวกพรานป่าเห็นจึงเรียกบริเวณลานว่างนี้ว่า "ลานไก่ฟ้า" และเมื่อชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้นำผ้าไปตากที่ลานเพราะมีแสงแดดส่องถึง เลยเรียกติดปากว่า "ลานตากผ้า" และเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเรียกดังกล่าวก็กลายเป็นลานตากฟ้า จนในที่สุดจึงได้ชื่อว่า "ตากฟ้า" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลตากฟ้าเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ บ้านตากฟ้า บ้านชุมพลสามัคคี บ้านถนนโค้ง บ้านพุนิมิต บ้านไผ่นาเริง บ้านธารเกษตร บ้านหนองบัวงาม บ้านมะขามงาม

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ยๆ ไม่มีแม่น้ำ มีแต่ลำห้วยไหลผ่าน ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เนื้อที่ 26,564 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สุขสำราญ และต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,542 คน และจำนวนหลังคาเรือน 913 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า (ในเขตเทศบาล)
2. สถานีตำรวจภูธรตากฟ้า (ในเขตเทศบาล)
3. โรงพยาบาลตากฟ้า
4. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
5. นิคมสร้างตนเองตากฟ้า
6. วัดตากฟ้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า ม.6 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร : 056-396387 โทรสาร : 056-396390

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.