ตำบลเขาชายธง
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเขาชายธง เดิมรวมเป็นตำบลเดียวกับตำบลตากฟ้า มีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2536 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมพงษ์ เพ่งพิศ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เห็นว่าตำบลตากฟ้า มี 16 หมู่บ้าน จัดว่าเป็นตำบลใหญ่ มีประชากรมาก จึงได้ทำเรื่องขอแยกตำบลออกมาเป็นตำบลเขาชายธง สาเหตุที่เรียกชื่อตำบลเขาชายธง เพราะว่าตั้งชื่อตามวัดที่มีภูเขาเรียงรายคล้ายผืนธง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขาชายธงอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอตากฟ้า ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้าประมาณ 5.5 กิโลเมตร ไปตามถนนหพลโยธิน สายตากฟ้า-ตาคลี มีพื้นที่ทั้งหมด 49.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,124 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองพิกุล และต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ืทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ืทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,751 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,225 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดถ้ำคูหาโสภณ
2.วัดเขาชายธง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง 99 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาชายธง อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 โทร/โทรสาร 0-5624-1667

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.