ตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตลุกดู่ เดิมได้มีผู้เล่าขานกันว่า หมู่บ้านมีการปลูกต้นประดู่กันมาก และเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว มักจะนิยมทำตลุกไว้ใช้ในการล่าสัตว์ จึงได้นำเอาประดู่มาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ดักสัตว์ป่าในบริเวณรอบหมู่บ้าน ต่อมาจึงมีผู้เรียกขาน ตำบลดังกล่าวว่า "ตลุกดู่"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง เดิมมีลักษณะเป็นป่าสงวนต่อมากลายมาเป็นป่าเสื่อมโทรม มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากมาย ลักษณะการเป็นอยู่ จนเป็นกลุ่มที่อพยพมาด้วยกัน การปลูกบ้านเรือนจึงกระจัดกระจาย มีพื้นที่กว้างขวาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ลานสัก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกระทุ่ม และต.หนองสระ อ.ทัพทัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองฉาง
จำนวนประชากรของตำบล :
มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,481 คน
ชาย 5,700 คน
หญิง 5,781 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม: การเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. เขาปฐวี
2. วัดปฐวี
3. วัดตลุกดู่
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่
5. สถานีอนามัยสวนขวัญ
6. สถานีอนามัยตลุกดู่
7. สถานีอนามัยเขาปฐวี
8. โรงเรียนตลุกดู่วิทยา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.