ตำบลเขากวางทอง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลเขากวางทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของตำบลทุ่งโพ ต่อมาได้มีการแบ่งแยกตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อของภูเขากวางทอง มาเป็นชื่อของตำบล โดยมีชื่อว่า ตำบลเขากวางทอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขากวางทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองฉาง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กม. ห่างจากจังหวัด 38 กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่เกือบทั้งหมดของตำบลอยู่ในเขตชลประทาน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ป่าอ้อ,ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,120 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,673 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต. เขากวางทอง
2. สถานีอนามัยบ้านประดาหัก
3. วัดดงประดาพระ
4. วัดเขาน้อย
5. วัดหนองกระทุ่ม
6. วัดท่าชะอม
7. ถ้ำเขาปลาร้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.