ตำบลลานดอกไม้
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลลานดอกไม้เป็นตำบลลานดอกไม้ตกเดิม ซึ่งทำให้ลำบากต่อการปกครองของกำนัน เนื่องจากอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง จึงแยกเป็นตำบลลานดอกไม้ออก ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2507 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่ 3 อีก 1 หมู่บ้าน พ.ศ. 2534 ได้แยกออกจากหมู่ 1 อีก ปี 2536 , 2538 ได้แยกอออกมาอีก 1 หมู่บ้าน ปี 2539 ได้แยกจากหมู่ 5 อีก 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลลานดอกไม้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 25 กม. เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพขร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพขร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพขร
ทิศตะวันตก ติดกับส ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพขร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,804 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,573 คน แยกเป็นชาย 3,315 คน หญิง 3,258 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ,ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ลานดอกไม้ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ลานดอกไม้ ลานดอกไม้ 76 หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ หลักกิโลเมตรที่ 368 ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพี จังหวัดแพงเพชร 62000 โทร : 055-740119

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ลานดอกไม้

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.