ตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองลานพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอคลองลาน ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน, หมู่ที่ 2 บ้านสวนส้ม, หมู่ที่ 3 บ้านคลองน้ำไหลใต้, หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน, หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม, หมู่ที่ 6 บ้านเลิงกระพง, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ธงชัย, หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่, หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย, หมู่ที่ 10 บ้านทะเลพัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก, หมู่ที่ 13 บ้านคลองปลาร้า
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 23,484 คน และจำนวนหลังคาเรือน 6,691 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคลองน้ำไหลใต้
2. วัดคลองลาน
3. วัดท่าข้ามสามัคคี
4. วัดปากคลองลาน
5. วัดมอสำราญ
6. วัดใหม่ธงชัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.