ตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลลานกระบือ เดิมเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอพรานกระต่าย ต่อมาได้ แยกออกเป็นอำเภอลานกระบือ ปี พ.ศ.2501 ได้รับการจัดตั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 ที่มาของชื่อ ลานกระบือ คือ เดิมที่ตำบลแห่งนี้เป็นที่ราษฏรนำควายมารวมไว้ เพื่อนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 71 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนตากแดด, หมู่ 2 บ้านหนองตาสังข์, หมู่ 3 บ้านปลักไม้ดำ, หมู่ 4 บ้านหนองแขม, หมู่ 5 บ้านนิคมบางระกำ 5, หมู่ 6 บ้านโนนสมอ, หมู่ 7 บ้านอาชานุสรณ์, หมู่ 8 บ้านโนนใน, หมู่ 9 บ้านบึงมาลย์น้อย, หมู่ 10 บ้านบึงกิ่ว, หมู่ 11 บ้านวงฆ้อง
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีภูเขา หน้าร้อนร้อนจัด ความแห้งแล้งค่อนข้างสูง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. บึงทับแรต อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. โนนพลวง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ช่องลม อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,514 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,526 คน แยกเป็นชาย 2,694 คน หญิง 2,832 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
1. รับจ้าง
2. ทำสวน (พืชยืนต้น) / ทำไร่
3. ทำนา
4. รับราชการ
5. แม่บ้าน
6. ค้าขาย
7. เลี้ยงสัตว์
8. จักสาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานกระบือ 1 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง
4. สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ 187 หมู่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 โทร : 055 856518

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.