ตำบลแม่จะเรา
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่จะเรา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยได้อพยพมาหาที่ทำกินใหม่ ซึ่งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาเหนือเป็นภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ระมาด ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1และหมู่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง, หมู่ 2 และหมู่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว, หมู่ 4 บ้านวังผา, หมู่ 5 บ้านทุ่งหลวง, หมู่ 7 บ้านห้วยบงใหม่, หมู่ 8 บ้านห้วยบง, หมู่ 9 บ้านใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่จะเราเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำห้วยไหลผ่านจำนวน 3 ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยแม่จะเรา, ลำห้วยบง, ลำห้วยแม่ละเมาะ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ระมาด และต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก และประเทศพม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2163 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5957 คน แยกเป็นชาย คน หญิง คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า, จักสาน, ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และเส้นด้าย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดสิทธาวาส
2. วัดอภัยคีรี
3. วัดศรีมณีวรรณ
4. วัดอินพรหณี
5. วัดอุดมสามัคคี
6. วัดตากทองเทพประทาน
7. อบต.แม่จะเรา
8. เทศบาลตำบลแม่จะเรา
9. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
10. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
11. โรงเรียนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
12. โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านวังผา
13. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
14. หน่วยการไฟฟ้าย่อยแม่จะเรา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่จะเรา * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จะเรา 290 ม.5 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทร : 0-5557-7404

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จะเรา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.