ตำบลท่าทอง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าทอง เป็นตำบลที่แยกออกมาจกตำบลบางยม มีแม่น้ำไหลผ่านและมีต้นทองขึ้นอยู่ริมฝั่ง ผู้คนได้ใช้บริเวณต้นทองเป็นที่สำหรับลงไปเอาน้ำขึ้นมาใช้ และเป็นที่ขึ้นลงของคนฝั่งตรงกันข้าม จึงเรียกตรงนี้ว่า "ท่า" และมีต้นทองอยู่จึงเรียกว่า "ท่าทอง" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลท่าทองประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองป่าตอ หมู่ 2 บ้านท่าทอง หมู่ 3 บ้านท่าทอง หมู่ 4 บ้านวัดเกาะ หมู่ 5 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 6 บ้านท่าเกษม หมู่ 7 บ้านหนองโว้ง

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.66 ตร.กม. หรือประมาณ 12,913 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นแนวกั้นตำบลท่าทองและเมืองบางยม ห่างจากตัวอำเภอ 13 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 24 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองกระจง, ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัดเกาะ, ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,715 คน และจำนวนหลังคาเรือน 846 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง รับข้าราชการ
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
2. วัดหนองชุมแสง
3. โรงเรียนหนองป่าตอ
4. โรงเรียนท่าทองอุดรวิทยาคาร
5. โรงเรียนวัดหนองชุมแสง
6. สถานีอนามัยตำบลท่าทอง
7. องค์การบริารส่วนตำบลท่าทอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.