ตำบลวัดพริก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่ก่อนเป็นเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการปลูกพริกกันมาก และในบริเวณนี้ มีวัด ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดอินทรีย์ จึงเรียกบริเวณนี้ว่าวัดพริก และได้มีการปลูกพริกกันอย่างแพร่หลาย ข้ามเขตไปถึงฝั่งแม่น้ำด้านตะวันตก ต่อมาได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นตำบลจึงใช้ชื่อวัดพริกมาเป็นชื่อตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านกลางพื้นที่ แบ่งเป็นฝั่งตะวันออก (หมู่ 1-5) และฝั่งตะวันตก (หมู่ 6-10) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่เดิมนั้น มักจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง และยังสะดวกในการคมนาคมขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำคู้และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,874 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,550 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสิรม ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงปลาในกะชัง,เลี้ยงไก่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านใหม่
2) วัดท่าโรงตะวันออก
3) วัดอินทรีย์
4) วัดหล่ม
5) วัดเสาหิน
6) วัดท่าโรงตะวันตก
7) โรงเรียนวัดบ้านใหม่
8) โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก
9) โรงเรียนวัดอินทรีย์
10) โรงเรียนวัดเสาหิน
11) โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก
12) องค์การบริหารส่วนตำบล
13) สถานีอนามัยตำบลวัดพริก
14) สถานีอนามัยเสาหิน
15) ที่ทำการตำรวจชุมชน
16) ห้องสมุดเรือ/ต้นโป๊ยเซี่ยนสูงที่สุดในโลก
17) เรือยาวเก่าแก่
18) ศูนย์อบรมประชาชนตำบลวัดพริก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.