ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
คำว่า "ปากโทก" มาจากคำเดิมที่ว่า "ปากอุทก" แปลว่า ปากน้ำ เพราะมีแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำน่านและแควน้อย ไหลมาบรรจบกัน แต่ก่อนตำบลปากโทกมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพลายชุมพล และตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นบางส่วน ปัจจุบันใช้แม่น้ำน่านเป็นเขตแบ่งพื้นที่ตำบล และบ้านปากโทกขณะนี้เป็นหมู่ที่ 4 ของตำบลจอมทอง ราษฎรที่อาศัยอยู่ในตำบลปากโทกส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น มีส่วนหนึ่งอพยพมาจากประเทศลาว

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการกสิกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,627 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,515 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดไผ่ค่อม
2) วัดป่าสัก
3) วัดแสงดาว
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
5) โรงเรียนวัดไผ่ค่อม
6) โรงเรียนบ้านตูม
7) โรงเรียนวัดแสงดาว
8) สถานีอนามัยตำบลปากโทก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.