ตำบลจอมทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลจอมทองเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ "บ้านจอมทอง" ซึ่งแต่เดิมบ้านจอมทองชื่อ "บ้านกระออมทอง" เนื่องจากในอดีตได้มีการขุดพบกระออมทองในบริเวณเจดีย์สามองค์ที่บ้านจอมทองในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม และได้เรียกชื่อบ้านสืบต่อกันมาจากกระออมเป็นจอม เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อเป็นบ้านจอมทอง และใช้เป็นชื่อของตำบลด้วย ภาษาพูดของชาวตำบลจอมทอง มีภาษาพูดเหมือนชาวภาคกลางผสมกับภาษาพื้นเมือง มีสำเนียงคล้าย ๆ ภาษาพูดของชาวสุโขทัย

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความสมบูรณ์อยู่ในเขตระบบชลประทาน มีพื้นที่ทั้งหมด 22,375 ไร่ (35.8 ตร.กม.) มีแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบล (สองฝั่งแม่น้ำ)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พลายชุมพล อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.มะขามสูง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,807 คน และจำนวนหลังคาเรือน 799 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดจอมทอง
2) วัดท่าตะเคียน
3) สถานีอนามัยจอมทอง
4) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติจอมทอง
5) วัดเกาะแก้ว
6) พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฤทธิ์
7) สบน่าน (บริเวณที่แม่น้ำน่านบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.