ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิม มีต้นกร่างท่าวัว ขนาดใหญ่ 3 คนโอบ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ 1 ต้น มีอายุประมาณ 100 ปี เมื่อทางราชการได้กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ตำบลและช่วงขณะนั้น ได้มีขุนกร่าง เกรียงไกร ได้เข้ามาปกครองดูแล ช้าวบ้านในเขตพื้นที่จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลบ้านกร่าง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไม้ขอดอน และ ต.ท่าช้าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.จอมทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางระกำ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,024 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดพระขาวชัยสิทธิ์
2) สถานีอนามัย
3) องค์การบริหารส่วนตำบล
4) มีบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ (บึงแม่ระหัน)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.