ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
พื้นที่ตำบลบ้านคลองเดิม เป็นพื้นที่ทำนา มีลำคลองมากมาย ปัจจุบันเมื่อมีการใช้ประโยชน์เปลี่ยนไปจากเดิมมาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย/ร้านค้า จึงมีการถมคลองต่าง ๆ ใช้เป็นถนนแทน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ในตำบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ มาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย/การค้า ธุรกิจ/บ้านจัดสรร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลพลายชุมพล อ.เมืองฯ
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลวัดจันทร์ อ.เมืองฯ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลหัวรอ และเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลพลายชุมพล อ.เมืองฯ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,960 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,368 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่ รับราชการ/รับจ้าง/ค้าขาย
อาชีพเสริม หัตถกรรม,อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
3) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
4) สำนักงานขนส่งจังหวัด (แห่งที่หนึ่ง)
5) โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
6) สถานีไฟฟ้าย่อย (กฟภ.-กฟผ.)
7) วัดยาง
8) วัดไก่เขี่ย
9) วัดสุดสวาสดิ์
10) สถานีอนามัยบ้านคลอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : อบต.บ้านคลอง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.