ตำบลมะขามสูง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในอดีตมีต้นมะขามสูงใหญ่ ผู้คนเดินทางผ่านไปมาซึ่งเป็นป่า ก็จะหยุดพักและเป็นที่สังเกตุในการเดินทางกันหลงป่าจึงจะมองเห็นแต่ไกล ต่อมามีผู้คนมาจับจองพื้นที่ทำกิน อาศัยหนาแน่นขึ้น บริเวณใกล้ต้นมะขามใหญ่และได้อาศัยเก็บมะขามไปใช้กิน ครั้นต้นมะขามใหญ่ตายลง ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกขนานนามว่า ตำบลมะขามสูง

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากโทก และตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,686 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,912 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่,รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นบ้าน กระบือ โค ปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนศึกษาพิเศษ
2) ศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
3) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
4) โรงพยาบาลแม่และเด็ก
5) วัดทองหลาง วัดหัววังกร่าง วัดตาโก้
6) โรงเรียนหัววังกร่าง,บ้านทองหลาง, ไทยรัฐวิทยา 8, บ้านแหลมซ่าน
7) สถานีอนามัย
8) องค์การบริหารส่วนตำบล
9) บึงลม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.