ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองกะท้าว เป็นชุมชนหนาแน่น ปัจจุบันมีระบบการปกครอง 27 หมู่บ้าน เดิมแล้วบ้านหนองกะท้าวตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า หนองสองเฒ่า และได้ขยายบริเวณหมู่บ้านจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ เพื่อระลึกถึงสองผู้เฒ่าที่อยู่บริเวณหนองสองเฒ่า จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน หนองกราบเท้า และได้เพี้ยนมาเป็น หนองกะท้าวในเวลาต่อมา ซึ่งได้มีตำนานเล่าขานกันมาตามความเชื่อความเป็นมาของหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองกะท้าว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอนครไทย ห่างจากอำเภอนครไทยประมาณ 5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบมีเนินเขาสูง ประชาชนส่วนใหญ่ทำไร่ข้าวโพดเป็นหลัก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 15,621 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,565 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โบราณสถานป่าแดงเขาวัด
2) อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
3) สำนักงานประถมศึกษาอำเภอนครไทย
4) สาธารณสุขอำเภอนครไทย
5) สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพิษณุโลก
6) หมวดการทาง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.