ตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยเฮี้ย แยกจากตำบลบ้านแยง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2536 โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 3 คำว่า "เฮี้ย" เป็นชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามริมห้วย ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยแต่แรกเริ่ม ได้นำมาทำเครื่องจักสาน เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เมื่อประชากรหนาแน่นขึ้น จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า "บ้านห้วยเฮี้ย"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,312 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,780 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกแก่งลาด
2) น้ำตกแม่เด๊ะ
3) น้ำตกแก่งทราย
4) น้ำตกแก่งสะพุง
5) น้ำตกแก่งกวางเน่า
6) น้ำตกตาไก้
7) น้ำตกตาดหมอก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.