ตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลตำบลเนินกุ่มตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เดิมเป็นเขตสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2508 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเนินกุ่ม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 (เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 มีพื้นที่ 92 ตารางกิโลเมตร)

สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลเนินกุ่มตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสากเหล็ก กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กิ่งอำเภอสากเหล็ก อำเภอพันชาลี อำเเภอวังทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,420 คน เป็นชาย 7,048 คน เป็นหญิง 7,372 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และกลุ่มดินไทยประยุกต์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดสระเศรษฐี (ม.1)
2) วัดราษฎร์ศรัทตราม (เนินกุ่มเหนือ ม.3)
3) วัดเนินกุ่ม (ม.4)
4) วัดดงหมี (ม.7)
5) วัดหนองกรด (ม.9)
6) วัดราษฎร์สถิตย์ (ม.9)
7) วัดใหม่ไพรมณี (ม. 11)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.