ตำบลแม่ระกา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่ระกา ความหมายของชื่อตำบล ไม่มีความชัดเจน คงอนุโลมตามข้อสันนิษฐานได้ 3 ประเด็น คือ บ้านที่มีแม่กามาก บ้านที่มีรังนกกามาก หรือมีหญ้ารังกามาก ความเป็นมา เดิมบ้านแม่ระกาอยู่ในเขตปกครองของตำบลวังพิกุล ในปัจจุบันเนื่องจากอาณาเขตของตำบลวังพิกุลกว้างขวาง และทางคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการปกครองและการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาก ทางราชการจึงได้แบ่งแยกออกมาตั้งเป็นอีกตำบลหนึ่ง คือ ตำบลแม่ระกา สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และเป็นจุดศูนย์กลางของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแม่ระกา อยู่ห่างจากอำเภอวังทอง 24 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 85.03 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียง โดยมีลำน้ำแคววังทองไหลผ่าน ซึ่งเป็นสายหลัก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนครป่าหมาก และตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ วัดพริก และตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,280 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,852 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานีอนามัยวังน้ำใส
3) สถานีอนามัยบ้านแม่ระกา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.