ตำบลเนินมะปราง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเนินมะปราง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ต่อมาได้แยกเป็นตำบลเนินมะปราง

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีหน่วยงานท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลเนินมะปราง และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชมพู
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านมุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านมุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,818 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,489 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านเนินมะปราง
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) สาธารณสุขอำเภอ
4) โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
5) ที่ทำการอำเภอเนินมะปราง
6) สนง.การประถมศึกษา
7) ธนาคาร ธกส.
8) สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
9) อบต.เนินมะปราง
10) โรงเรียนพยาบาลเนินมะปราง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.