ตำบลวังจิก
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมพื้นที่ในตำบลนั้นมีต้นจิกขึ้นมาก และบริเวณพื้นที่ของตำบลเป็นบริเวณที่แม่น้ำยมไหลผ่าน สมัยก่อนที่มีการจราจรทางน้ำ จะเป็นตลาดสินค้า มีคนอาศัยอยู่มาก และเรียกพื้นที่นั้นว่าวังจิก ต่อมาแยกเป็นตำบล เรียกว่าชื่อว่าตำบลวังจิก

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ส่วนมากเป็นพื้นที่ทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,728 คน และจำนวนหลังคาเรือน 435 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำน้ำปลา หาปลาขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดวังจิก
2) สถานีอนามัยตำบลวังจิก
3) โรงเรียนวัดวังจิก
4) ที่ทำการ อบต.วังจิก
5) โรงเรียนวังเทโพ
6) วัดวังเทโพ
7) โรงเรียนวัดราษบูรณะ
8) วัดย่านยาว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.