ตำบลบ้านโตก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ชื่อตำบลบ้านโตก คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อ ๆ มาว่าสมัยก่อนโน้น มีถ้ำที่มีของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับงานบวชนาค งานแต่งงาน และงานทำบุญต่าง ๆ อยู่ในถ้ำแห่งนี้ และมีของใช้อยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่า "โตก" อยู่ในถ้ำนี้ด้วย เวลาชาวบ้านในตำบลนี้จะจัดงานก็จะมายืมของใช้ในถ้ำนี้ไปใช้อยู่บ่อย ๆ นาน ๆ เข้า ชาวบ้านนำของใช้ที่ยืมมาแล้วเอากลับคืนไปส่งไม่ครบบ้าง ทำขาดหายไปบ้าง เจ้าของในถ้ำเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษ ก็ไม่พอใจ แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ถ้ำนี้ปิด แล้วเปิดไม่ได้อีกต่อไป ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านโตก" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ประมาณ 45,000 ไร่ เป็นเนื้อที่การเกษตรประมาณ 38,000 ไร่ ตำบลบ้านโตกเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีจำนวน 13 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชอนไพร, ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังชมภู, ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ภูเขา ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,935 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,484 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด จำนวน 8 แห่ง
2. โบสถ์ 1 แห่ง
3. โรงเรียน 8 แห่ง
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. น้ำตก 1 แห่ง
6. สถานที่ราชการ 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.