ตำบลชนแดน
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมบ้านชนแดน เป็นส่วนหนึ่งของ อ.เมืองฯ มีอาณาเขตติดต่อกับ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เนื่องจากมีประชากรหลายท้องที่อพยพมาตั้งบ้านเรืองอยู่มากขึ้น จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านชนแดน"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขาสลับที่ราบลูกระนาด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พทุธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 3,684 คน ชาย 1,845 คน หญิง 1,839 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. น้ำตกวังวนแสนสุข
2. วัดพระพุทธบาท
3. ที่ว่าการ อ.ชนแดน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.