ตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอชนแดน ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข้าม บ้านวังปลาช่อน บ้านโคกสูง บ้านกุฏิพระ บ้านตะกุดเป้า บ้านดงแขวน บ้านหนองโก บ้านตะกุดจั่น บ้านก.ม.39 บ้านเขาบ่อทอง
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี เหมาะแก่การทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,870 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,084 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.