ตำบลศาลาลาย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศาลาลาย แยกจากตำบลท่าข้าม เมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ราษฎรประกอบอาชีพหลัก การทำไร่ข้าวโพด ทำนา และทำถั่วในฤดูแล้ง ที่ทำการ อบต. อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10

สภาพทั่วไปของตำบล :
- เนื้อที่ 55,367 ไร่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ทำนา 13,722 ไร่ ทำไร่ 31,573 ไร่
- มีที่ดินสาธารณประโยชน์ 60 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต. ท่าข้าม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. ลาดแค อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,251 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,237 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม จักสานด้วยไม้ไผ่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
2) สถานีอนามัยประจำตำบล
3) โรงเรียนบ้านศาลาลาย
4) โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
5) โรงเรียนบ้านซับขลุง
6) วัดศาลาลายสันติธรรม
7) สำนักสงฆ์ 6 แห่ง ได้แก่ โพธิ์เตี้ย สระประทุมทอง
8) คลองปลาหมอ ซับมะค่า หัวถนน ซับขลุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.