ตำบลน้ำชุน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลน้ำชุน ตั้งอยูในเขตการปกครองของ อำเภอหล่มสัก ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำชุน บ้านน้ำชุน บ้านน้ำชุน บ้านกกโอบ้านน้ำอ้อม บ้านดงขวาง บ้านห้วยลาน บ้านห้วยลาน บ้านห้วยลาน บ้านโสกเดื่อ บ้านดงขวาง บ้านคลองเหมืองไทย บ้านห้วยโปร่งบ้านหินโง่น บ้านน้ำชุน บ้านน้ำอ้อม บ้านห้วยลาน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ส่วนหนึ่งเป็นภูเขา และเป็นที่ราบลุ่มสำหรับอยู่อาศัยและทำการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 77.1 ตารางกิโลเมตร ดินส่วนมากเป็นดินร่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำก้อ ,ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.บุงน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 15,571 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,280 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.อบต.น้ำชุน
2.สนง.เกษตรอำเภอ
3.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
4.วัดและสำนักสงฆ์ 13 แห่ง
5.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.