ตำบลปากดุก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากดุกเดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมอยู่กับตำบลตาลเดี่ยว และได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลปากดุก มีจำนวน 7 หมู่บ้าน โดยมีนายพรหมมา กิที เป็นกำนัน อยู่ห่างจากตัวอำเภอหล่มสัก 7 กิโลเมตร อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกยาสูบและพืชผัก มีเนื้อที่ประมาณ 8.9 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,562.5 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 3,373 ไร่


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลปากดุก มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม สภาพของดินเป็นดินเหนียวสีดำ มีความเหมาะสมแก่การเกษตรมีแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นเลือดใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,514 คน และจำนวนหลังคาเรือน 873 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก (เช่น กะหล่ำ ถั่วฝักยาว ผักคะน้า), ปลูกยาส
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดปากห้วยขอนแก่น
2) โรงเรียนบ้านปากดุก
3) สถานีอนามัยตำบลปากดุก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : www.parkduk.com
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปากดุก :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.